KVB PRIME |股票

CHOOSE LANGUAGEclose choose language
  • EnglishEnglish
  • Tiếng ViệtTiếng Việt
  • Bahasa MelayuBahasa Melayu
  • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
  • ไทยไทย
  • 中文简体中文简体
  • 中文繁體中文繁體

股票是將公司所有權分割後的股份。股票交易越來越受歡迎,客戶無需實際擁有基礎資產即可從不同股票的價格變動中獲利。

交易代碼
產品名稱
ECN點差
Prime點差
槓桿
隔夜利息(多)
隔夜利息(空)
庫存費 計算模式
點值
合約價值
交易時間(GMT+8)
0
0
1:40
NaN
NaN
10 美金
100
交易代碼
產品名稱
ECN點差
0
Prime點差
0
槓桿
1:40
隔夜利息(多)
NaN
隔夜利息(空)
NaN
庫存費 計算模式
點值
10 美金
合約價值
100
交易時間(GMT+8)